آلوچـــــــــــ ـه تلخ

قرم قاطــــــــــــــــی!!OoPpSs

آلوچـــــــــــ ـه تلخ

قرم قاطــــــــــــــــی!!OoPpSs

آخرین مطالب
  • ۹۶/۰۶/۱۸
    to
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر

 

من آلوچه م

یه آلوچه تلخ وشیرین

که تلخیاش بیشتربراخودمه

اینجاقرم قاطیه

ولی قانونم داره!!

مواظب تایپ کردنت باش

درسته دنیای مجازیه

ولی طرفت مجازی نیست

آدمه دل داره میفهمه!

حوصله دوستی باکسی وندارم

ارتباط فقط درحدکامنت 

دراین دنیای مجازی

پس

شماره OoPps!!

اینجا

مامینویسیم....

هرچی دوست داشتیم وعشقمون کشیدمینویسیم

ما توخودمونیم ودنیای خودمون

عشقمون واحساسات خودمون

لوس بازی وکله شقیای خودمون

شماهیچی ازما نمیدونین

پس باپستایی که میذاریم..

قضـــــــــــــــــــــــاوت ممنـــــــــــــــــــــــوع!!

ودرآخر

خوش اومدی ...